Monday, August 21, 2017

बिबिध/ अभिलेख सङ्ग्रह - २कान्तिपुर दैनिक, वर्ष-२४, अंक -३३६,  २०७३ माघ १२ गते बुधबार

==============================================

संसाक पाक्षिक , वर्ष-४, अंक- ७, २०७३ मंसिर १-१५ 

=======================================
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक , वर्ष - १५ , अङ्क - १५५, असोज -१६, २०७३

गोरखापत्र दैनिक , वर्ष- ११६, अङ्क - १५०, असोज -१६, २०७३ 


========================================

प्रभाव दैनिक , २०७३ असोज १९ गते 


=========================================

कान्तिपुर दैनिक, २०७३ साल असोज १९ गते 

==========================================================================================================

======================================
डा. लक्ष्मणप्रसाद गोतम र ज्ञानु अधिकारीद्वारा लिखित, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट वि.स. २०६९ मा प्रकाशित  "नेपाली कथाको इतिहास"  पुस्तकबाट  (पेज नं - १७८ )


=====================================

डा. दयाराम श्रेष्ठद्वारा लिखित नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट वि. सं. २०७० मा  प्रकाशित "नेपाली कथा र कथाकार"  पुस्तकबाट (पेज नं. ३८३-३८५)


======================================

==================================================================


        ========================================================================      ========================================================================


=================================================================


No comments: